Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 119251
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 150 dni

Historia Szkoły

Zanim w 1938r. powstał murowany, piętrowy budynek szkoły, mieściła

się ona w mniejszym budynku drewnianym. W nowym budynku polska szkoła funkcjonowała tylko przez rok. W latach 1940-1941

w Kaplonosach działała szkoła ukraińska i jeden tylko oddział polskiej szkoły liczącej 14 uczniów.

Od 1941r. istniała już tylko szkoła ukraińska, nauki w języku polskim zabroniono. W 1944r. partyzanci spalili parter budynku szkoły.

W następnym roku szkoła mieściła się w dwóch budynkach zastępczych.

W późniejszych latachszkoła zajmowała piętro obecnego budynku,

na parterze były mieszkania nauczycieli. Budynek szkoły został zmodernizowany  i rozbudowany w 1999r.

31 maja 2004r. naszej szkole nadano imię Jana Pawła II.

Obowiązki dyrektora pełni obecnie Pani mgr Renata Paluszkiewicz.