Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 119248
 • Do końca roku: 343 dni
 • Do wakacji: 150 dni

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W KAPLONOSACH

w roku szkolnym 2013/2014

 

 

 

Zatwierdzony do realizacji

przez Radę Pedagogiczną w dniu. 09.09.2013r.

 

 

 

 

 

Cele WDN

 • główny

Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez profesjonalny rozwój kadry pedagogicznej

 • szczegółowe

  • doskonalenie posiadanych, aktualizacja już uzyskanych i zdobywanie nowych kwalifikacji,

  • refleksja nad procesami uczenia się i zmian rzeczywistości szkolnej,

  • konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce - dbanie o jakość procesu nauczania-uczenia się oraz wychowania i opieki,

  • rozwiązywanie szkolnych problemów wychowawczych,

  • koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego,

  • integrowanie nauczycieli wokół wspólnie uznawanych wartości i realizowanie wyznaczonych celów,

  • poprawa komunikacji i współpracy w radzie pedagogicznej i z rodzicami.

Formy:

- warsztaty,

- praca zespołów samokształceniowych,

- seminaria,

- lekcje koleżeńskie,

- konferencja przedmiotowa,

- obserwacje zajęć,

- badanie szkoły-ewaluacja wewnętrzna,

- szkoleniowe rady.

Szkoleniowe Rady

Lp

Temat

Prowadzący

Termin/Uwagi

1

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole- nowe zasady

E.Haniewska

08.2013

2

Interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych

Osoba z zewnątrz

31.10.2013

Fundusze z dokształcania

3

Pojęcie zdrowia-„szkoła promująca zdrowie’- referat

R.Paluszkiewicz

11.2013

4

Warsztaty plastyczne- ozdoby okolicznościowe

K.Szymaniak

12.2013

5

Monitorowanie i dokumentowanie realizacji podstawy programowej przez nauczycieli

Osoba z zewnątrz

19.03.2014

Lekcje koleżeńskie

Lp

Zajęcia

Prowadzący

Termin

1

Zajęcia biblioteczne-pasowanie na czytelnika

B.Tomaszek

w II semestrze

2

Zajęcia świetlicowe- nasi skrzydlaci przyjaciele

A.Wielmowiec

IX.2013

3

Zajęcia w grupie dzieci 3, 4-letnich

E.Filipek

IV.2014

Doskonalenie w ramach szkoleń, warsztatów itp.

Lp

Temat

Uczestnicy

Uwagi

1

Muzykoterapia- metoda wspomagania dziecięcej twórczości

E.Filipek

B.Wilczyńska

Dofinansowanie w ramach posiadanych środków

2

Poprzez zabawę do nauki-gry i zabawy matematyczne

P.Łobacz

R.Paluszkiewicz

Dofinansowanie w ramach posiadanych środków

3

Metody i techniki plastyczne w katechezie

A.Wielmowiec

Dofinansowanie w ramach posiadanych środków

4

Wychowanie moralne w katechezie

A.Wielmowiec

Dofinansowanie w ramach posiadanych środków

5

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej.

D.flisiak

A.Mocior

A.Pasieczna

Dofinansowanie w ramach posiadanych środków

6

Dla mamy dla taty- przestrzenne formy dekoracyjne

E.Filipek

B.Wilczyńska

Dofinansowanie w ramach posiadanych środków

7

Mediacje-alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

B.Tomaszek

P.Łobacz

R.Paluszkiewicz

Dofinansowanie w ramach posiadanych środków

8

Projekt edukacyjny w nauczaniu j. obcego

K.Szymaniak

Dofinansowanie w ramach posiadanych środków

9

Tradycje świąt Bożego Narodzenia

K.Szymaniak

Dofinansowanie w ramach posiadanych środków

Ewaluacja- kwestionariusz ankiety